<

THERMAL POWER PLANTS (TPP): BURSHTYN, ZAPOROZHYE, ZMIEVSKAYA, KRIVOY ROG, LADYZHENSKAYA, DNIEPER, STAVROPOL.

Home / Objects / Energy facilities / Thermal power plants (TPP): Burshtyn, Zaporozhye, Zmievskaya, Krivoy Rog, Ladyzhenskaya, Dnieper, Stavropol.